[:pl]

 
 • Rada Samorządu Studenckiego US

  Dron

 • Wataha Camp 2019

  Dron, Video

Podoba się Tobie transmisja?

Możemy też taką zrobić dla Ciebie

Streaming Live
(Nadawanie na żywo)

Wysokiej jakości streaming na żywo, dostępny na wszystkich platformach i z każdego miejsca – także na smartfonach, tabletach i telewizorach. Dzięki użyciu własnych serwerów streamingowych mamy możliwość utworzenia także, zamkniętego pasma i videomostów. Wykorzystanie mobilnych i satelitarnych łączy internetowych uniezależnia nas całkowicie od warunków zastanych na miejscu. Mamy również możliwość nadawania na Facebooka i Youtube.

Realizacja Telewizyjna

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych kamer możemy już nadawać w formacie 4K i HD. Możemy również podawać sygnał na żywo na telebimy. Realizować możemy wydarzenia z ilością kamer od 1 do 10. Na życzenie jest możliwość realizacji większą ilością kamer w standardzie HD-SDI bądź światłowodowo.
Nasi eksperci doradzą Państwu najlepsze rozwiązania dla Państwa produkcji.

Produkcja i postprodukcja

Nasz zespół zajmie się kompleksowo produkcją audio i wideo dla telewizji i Internetu. Zapewniamy również profesjonalny montaż materiałów wyprodukowanych u nas jak i dostarczonych. Podczas transmisji jest także możliwość jej rejestracji do późniejszej postprodukcji. Nasi eksperci doradzą Państwu najlepsze rozwiązania dla Państwa produkcji.

Nasze usługi

Kontakt z nami
[:en]
 
 • Rada Samorządu Studenckiego US

  Dron

 • Wataha Camp 2019

  Dron, Video

Do you enjoy livestream?

We can produce livestream for You!

STREAMING LIVE
(LIVE BROADCASTING )

High quality live streaming, available on all platforms and everywhere – including smartphones, tablets and TVs. With the use of our own streaming server we have the ability to create also closed band and videomost. The use of mobile and satellite Internet links makes us completely independent of the conditions on site. We also have the ability to broadcast to Facebook and Youtube.

TELEVISION BROADCAST

Thanks to the use of modern cameras we can already broadcast in 4K and HD format. We can also broadcast live signals on the large outdoor screens. We can realize events with the number of cameras from 1 to 10. On request it is possible to make more cameras in standard HD-SDI or fiber-optic.
Our experts will advise you on the best solutions for your production.

PRODUCTION AND POST-DEVELOPMENT

Our team will deal with the comprehensive production of audio and video for television and the Internet. We also provide professional assembly of the materials produced at us as well as delivered. During the transmission it is also possible to register it for later postproduction. Our experts will advise you on the best solutions for your production.

OUR SERVICES

Contact us
[:]