[:pl]Archidiecezjalne Dni Młodych Barlinek 2016[:en]Archdiocesan Youth Day Barlinek 2016[:]

[:pl]

Archidiecezjalne Dni Młodych odbyły się 1-3 maja 2016 w Barlinku. Było to barwne wydarzenie dla całej Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Wiele młodych osób przyjechało do tej małej mieścinki by zamieszkać tam na trzy dni pośród innych uczestników tego wydarzenia. Podczas Dni Młodych uczestnicy mogli nauczyć się nowych rzeczy, m.in. doskonalić w scholi śpiew, uczestnicy uczestniczyli w mszach świętych, w czuwaniu oraz innych wydarzeniach stworzonych specjalnie dla nich.

Jednak nie samymi kościelnymi rzeczami żyje człowiek. Podczas Dni Młodych uczestnicy spędzali dużo czasu na świeżym powietrzu, na rynku głównym gdzie była umieszczona główna scena na której codziennie były koncerty zaproszonych gości m.in. zespołu SomGorsi.

Następna edycja Archidiecezjalnych Dni Młodych odbędzie się 1-3 maja 2017 w Goleniowie.

Poniżej nasze codzienne videorelacje z Barlinka

[:en]

ARCHDIOCESAN DAYS OF YOUTH HELD 1-3 MAJA 2016 in Barlinek. It WAS TO COLOUR EVENT FOR THE ENTIRE DIOCESE Szczecin-Kamień.

Many young people came to this small town to live there for three days among the other participants in the event. During the Youth Day participants could learn new things, including excel in choir singing, the participants took part in a holy mass in vigil and other events created especially for them.

But the church is not the only thing. During the Youth Day participants spent a lot of time outdoors, in the main square where the main stage was located where every day concerts were among the invited guests SomGorsi team.

The next edition of the Archdiocesan Youth Day will take place on 1-3 May 2017 in Goleniów.

Below our daily videorelations from Barlinek

[:]

Published: 3 maja 2016

Categories