[:pl]Jarmark Jakubowy 2015[:en]Jacob Fairgrounds 2015[:]

[:pl]

23. lipca do Szczecina na ul. Św. Jakuba już po raz siódmy powrócił Jarmark Jakubowy. W trakcie czterech dni na mieszkańców Szczecina czekało wiele atrakcji. Jarmark Jakubowy to wyjątkowe wydarzenie, które łączy ze sobą tradycję ze średniowiecza i współczesności.

Program był podzielony na cztery części: wydarzenia religijne, kupieckie, edukacje i kulturę. Co ciekawe Jarmark Jakubowy odbywa się w miejscach przez który przechodzi szlak Pomorskiej Drogi św. Jakuba, która istnieje od ponad tysiąca lat. Podobnie jak w latach ubiegłych i tym razem podczas Jarmarku nie zabrakło koncertów. W piątek (24 lipca) na scenie wystąpił Klezmafour, zespół instrumentalny wykonujący muzykę klezmerską. Natomiast w sobotę (25 lipca) mieliśmy okazję usłyszeć Grzegorza Turnau. Wykonawca poezji śpiewanej przeniósł nas w przepiękny świat marzeń.[:en]

July 23 to Szczecin at ul. St. Jacob, the seventh time he returned Fair Jacob. In four days the inhabitants of Szczecin there were many attractions. Jacob Fair is a unique event which combines the tradition from the Middle Ages and the present day.

The program was divided into four parts: religious events, Wholesaler, education and culture. Interestingly Fair Jacob held in the places through which the trail of the Pomeranian Way of St. James, which has existed for over a thousand years. Just as in previous years, and this time the Fair do not run out of concerts. On Friday (July 24) on the stage appeared Klezmafour, instrumental ensemble performing klezmer music. On Saturday (July 25) we had the opportunity to hear Grzegorz Turnau. Contractor sung poetry moved us in the wonderful world of dreams.[:]

Published: 24 lipca 2015

Categories

Client

Szczecin Aloud