[:pl]Jarmark Jakubowy 2016[:en]Jacob Fairgrounds 2016[:]

[:pl]

Jarmark wyrobów rzemieślników, rękodzielników i twórców produktów regionalnych organizowany z okazji odpustu Szczecińskiej Katedry pw. św. Jakuba Apostoła.

Zagrają zespoły ludowe Jarzębina z Chojny, Drawianki z Drawna, Popowianie z Popowa, Suchanianki z Suchania, Lipka z Kobylanki, Kalina z Kobylanki. Oprócz zespołów ludowych sporo muzyki ze Szczecina: Ewenement – Maja Koterba & Radek Winczewski, Roma + Technicolor, JackPot, Srebrzyści Akordeoniści,Tadek Wasilewski oraz Cafe Jazz Trio. W tym roku gwiazdami koncertu głównego będą: Alicja Majewska i zespół Sharena.

W tym roku na Jarmark Jakubowy przyjedzie ponad 300 wystawców z różnych stron Polski oraz z zagranicy. Stali bywalcy nie zawiodą – szukajcie ich w tych samych miejscach co zawsze. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie: sery, wędliny, nalewki, piwa i przeróżne cuda wytwarzane przez rzemieślników różnego fachu i wiele, wiele innych. Będą także specjalne atrakcje dla dzieci i rodzin. Z kolei Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zaprasza od piątku do niedzieli w godzinach 11-19 do EkoStrefy, w której bawić będą: Teatr Kubika i Teatr Tańca na Kurzej Stopce prowadzony przez panią Agnieszkę Dolecką.

Również Miasteczko Caritas zaprasza rodziny z dziećmi od piątku do niedzieli w godzinach od 11 do 18. Będą tam czekały takie atrakcje dla dzieci jak m.in. zamki do skakania, mały plac zabaw, gry i zabawy typu: skakanie na skakance, rzuty do celu, mini tenis stołowy, zabawy z hula-hop.[:en]

Fair of artisans, craftsmen and artists of regional products organized on the occasion of indulgence Szczecin Cathedral Church. St. James the Apostle.

Rowan will play folk bands from Chojna, Drawianki of Drawno, Pop with Popov, Suchanianki of Suchań, Lipka of Kobylanka, Kalina of Kobylanki. In addition to a lot of folk music from Szczecin: Ewenement – Maja Koterba & Radek Winczewski, Roma + Technicolor, Jackpot, Silvery accordionists, Tadek Wasilewski and Cafe Jazz Trio. This year, the stars of the concert will be the main Alicja Majewska and Sharen team.

This year, the Fair Jacob host more than 300 exhibitors from different parts of Polish and abroad. Regulars will not be disappointed – look for them in the same places as always. Here everyone will find something for everyone: cheeses, meats, liqueurs, beer and various miracles produced by the artisans of different profession and many, many others. There will also be special activities for children and families. In turn, the Regional Fund for Environmental Protection is open from Friday to Sunday 11-19 to EkoStrefy, where the play will be: Kubik Theatre and Dance Theatre at Kurzej Stopka run by Mrs. Agnieszka Doleck.

The town also Caritas invites families with children from Friday to Sunday from 11 to 18. They will be there waiting for such attractions for children including bouncy castles, a small playground and games such as: jumping rope, kicks to the goal, mini table tennis, fun with hula-hop.[:]

Published: 29 lipca 2016

Categories