[:pl]Koncert pamięci Żołnierzy Wyklętych[:en]Memorial concert of Soldiers accursed[:]

[:pl]

W szczecińskiej Operze na Zamku 6 marca o godz. 18 rozpoczął się koncert w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pt. „O Żołnierzach Wyklętych opowieść…”. Wydarzenie ma uświetnić obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

Wydarzenie poświęcone jest Żołnierzom Wyklętym – bohaterom antykomunistycznego podziemia i wiąże się z obchodzonym kilka dni temu Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W programie znajdą się między innymi oryginalne piosenki, których autorami są Żołnierze Wyklęci. Teksty pisano do melodii znanych polskich piosenek i pieśni patriotycznych. Narracje muzyczno-poetyckiej etiudy stanowić będą fragmenty pamiętnika kpt. Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok”.[:en]

In Szczecin’s Opera at the Castle, 6th march at 18 will begin a concert performed by the Representative Artistic Ensemble of the Polish Army „O Soldiers accursed story …”. The event is intended to grace the celebration of the National Day of Remembrance Soldiers accursed.

The event is dedicated to the heroes of the anti-communist underground Constant and is associated with celebrated a few days ago, the National Day of Remembrance Soldiers accursed. The program will include original songs, whose authors are cursed soldiers. The text was written to the tune of well-known Polish songs and patriotic songs. Canvas narrative musical-poetic studies will constitute the fragments of a diary of Capt. Zdzislaw Bronski ps. „Fault”.[:]

Published: 6 marca 2017

Categories

Client

Urząd Wojewódzki w Szczecinie