Marsz Różowej Wstążki 2016

[:pl]

Różowy to kolor radosny, energetyczny i większości z nas kojarzący się z landrynkami lub ubrankami małych dziewczynek. Mamy często ubierają swoje pociechy na różowo, tak aby czuły się jak księżniczki z bajek. Chciałybyśmy dla siebie i naszych Księżniczek jak najlepszego życia, jednak ono nas czasami zaskakuje i słyszymy: „To rak piersi”.

Wiele z nas przeżywa wtedy głębokie załamanie nerwowe, w głowie pojawiają się czarne myśli lub wręcz przeciwnie, bagatelizujemy problem nie chcąc się z nim zmierzyć, udajemy, że nic się nie stało, lub rzucamy się w wir pracy, bo ona pozwala zapomnieć. Rak piersi jest chorobą, z którą spotykamy się obecnie na co dzień. Prawie każda z nas ma w rodzinie jakąś kobietę, którą dotknęła ta choroba. Na takie statystyki nie możemy pozostać obojętne. Możemy zatroszczyć się o siebie poprzez edukację i profilaktykę. Nieprzypadkowo, to właśnie mężczyźni, nasi partnerzy, większości przypadków wykrywają zmiany nowotworowe w piersiach swoich partnerek.

Nadszedł czas, aby to zmienić. Dołącz do naszej różowej rewolucji, bo różowy to również kolor świadomych kobiet, kobiet, które o siebie dbają, bo wiedzą, że zdrowie jest dla nich najważniejsze. Tylko zdrowie pozwoli im bowiem odpowiednio zadbać o rodzinę, pracę i realizować się w życiu.


Już 15 października 2016 r. po raz 9 Kobiety przejdą ulicami Szczecina w barwnym, roześmianym korowodzie Marszu Różowej Wstążki. Zabierz ze sobą mamę, babcię, siostrę, przyjaciółkę…

Marsz ruszy o godz.12:00 spod budynku TVP, przejdziemy ulicami Szczecina do Zamku Książąt Pomorskich a tam będą czekały na nas atrakcje. W nas, Kobietach drzemie wielka moc dzięki, której możemy sobie nawzajem pomagać.

[:en]

PINK COLOR IS JOYFUL, ENERGY AND MOST OF US resemblance to SWEETS, CLOTHES OR SMALL GIRLS. WE OFTEN dress children in pink, YES to make them feel like princesses from fairy tales. We would like FOR YOU AND OUR princesses HAPPY LIFE, BUT SOMETIMES IT surprises US TO HEAR: „IT’s BREAST CANCER”.

Many of us are experiencing then a deep nervous breakdown, his head appear dark thoughts, or on the contrary, downplays the problem of not wanting to face it, we pretend that nothing happened, or throw herself into work, because it allows you to forget. Breast cancer is a disease with which we are currently witnessing every day. Almost every one of us has a woman in the family, which is affected by this disease. At such statistics we can not remain indifferent. We can take care of themselves through education and prevention. Not coincidentally, it was the men, our partners, the majority of cases detect tumors in the breasts of their female partners.
It’s time to change it. Join our revolution pink, because pink is the color-conscious women, women who take care of themselves, because they know that health is the most important to them. Only health will allow them to properly care for the family, work and fulfill themselves in life.

Now 15 October 2016. 9th women pass through the streets of Szczecin in a colorful parade march of the Pink Ribbon. Take your mother, grandmother, sister, friend with you.
The march will start on 12:00 out of the building TVP, go through the streets of Szczecin, Castle of the Pomeranian Dukes and there will be waiting for us attractions. In the letter, the women resides great power so that we can help each other.

[:]

Badania, Health, March, Marsz, Pink, Ribbon, Różowa, Szczecin, Wealthcare, Wstążka, Zdrowie

Published: 16 października 2016

Categories

Client

Kuźnia Sukcesu x Marsz Różowej Wstążki