[:pl]Superwizja w coachingu[:en]Supervision coaching[:]

[:pl]

Superwizja jest jedną z najbardziej efektywnych metod wsparcia i rozwoju kompetencji w zawodach związanych z pomaganiem, w tym także w coachingu.

Jest to proces, w którym jeden coach, zwykle bardziej doświadczony, wspiera innego coacha w jego rozwoju i pomaga sprostać wyzwaniom, które ten napotyka w trakcie swojej praktyki coachingowej.

O superwizji w coachingu opowiedzą nam autorki książki „Superwizja w Coachingu” – Anna Chraniuk i Katarzyna Dujanowicz.

Więcej odnośnie czym jest superwizja tutaj: http://dujanowicz.pl/coaching/superwizja/[:en]

Supervision is ONE OF THE MOST EFFECTIVE METHODS OF SUPPORT AND DEVELOPMENT OF COMPETENCE IN CONNECTION WITH THE EVENT HELP, INCLUDING coaching.

It is a process in which one coach, usually more experienced, supports another coach in its development and helps to meet the challenges that the encounters during his coaching practice.
The supervision in coaching tell us the author of the book „Supervision in Coaching” – Anna Chraniuk and Catherine Dujanowicz.

More about what supervision here: http://dujanowicz.pl/coaching/superwizja/[:]

Published: 23 lutego 2017

Categories

Client

dujanowicz.pl/